Wat bieden wij?

Wat bieden wij?

Psychologische en pedagogische hulp in ruime zin.

  • Onderzoeken, behandelen en begeleiden van kinderen en jongeren op het gebied van gedrag en leren.
  • Psychologisch onderzoek om kinderpsychiatrische stoornissen (zoals ADHD of autisme) of een leerstoornis (zoals dyslexie) vast te kunnen stellen.
  • Ondersteunen en begeleiden van ouders, gezinnen en scholen.

Kind Centraal kan worden benaderd als u vragen heeft óf zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw/een kind. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van leerproblemen, druk of opstandig gedrag, sociale problemen, angst, somberheid, vreemd of bizar gedrag, onbegrepen lichamelijke klachten of traumatische ervaringen.

Als het nodig is kunnen we de hulp inschakelen van andere hulpverleners uit ons samenwerkingsverband. Gespecialiseerde partners bieden ook hulp bij problemen in de opvoeding, spraak-taal problemen en motorische problemen.

Door de nauwe samenwerking verlopen de contacten gemakkelijk en kunnen we u en uw/het kind optimaal begeleiden.

Terug naar home